Chiến thuật làm bài part 5 – đề thi TOEIC

 • 1. Không có thay đổi gì

  So với bài thi TOEIC cũ, Part 5 của New TOEIC hoàn toàn không có gì thay đổi. Ở phần này, bạn chỉ nên cố gắng luyện tập để đạt hiểu quả tốt nhất và giảm bớt thời gian trả lời câu hỏi.

  2. Chỉ dành 5 giây cho câu hỏi về vị trí từ loại
  Khi trả lời câu hỏi ở Part 5 TOEIC, bạn nên học các lựa chọn trả lời trước khi dịch nghĩa câu hỏi. Nếu lựa chọn trả lời là các hình thái khác nhau của cùng một từ (Ví dụ: (A) proposed (B) propose (C) proposal (D) proposing) thì đây chính là câu hỏi về vị trí từ loại. Với loại câu hỏi này, bạn không cần phải dịch nghĩa, mà chỉ cần nhớ rằng: sau giới từ là danh từ. trước danh từ là tính từ, trước tính từ là trạng từ, giữa be và p.p/ V-ing là trạng từ, trước động từ là trạng từ. Những quy tắc này sẽ giúp bạn giảm thời gian trả lời câu hỏi và tăng thời gian để bạn làm phần Double Pasage ở Part 7.
  3. Từ một câu hỏi có thể suy luận thêm nhiều câu hỏi khác trong bài thi TOEIC

  • Câu hỏi trong bài thi TOEIC thường có cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ và ý nghĩa thực tế, súc tích. Để luyện tập, bạn nên suy luận thêm các câu hỏi khác nhau từ một câu có sẵn. Xem ví dụ dưới đây.

  Ví dụ 1. The diversity of customer’ s tastes has led to a __________ demand for a number of diffrent clothing styles.

  (A) greater (B) greatest

  (C) greatly (D) greatness

  • Ở câu này, chỗ trống đứng trước danh từ chắc chắn cần một tính từ để hoàn chỉnh câu. Trong số 4 lựa chọn trả lời, (A) và (B) đều là tính từ nhưng (A) là lựa chọn đúng vì đây là cách dùng so sánh thích hợp và ý nghĩa của toàn bộ câu. Học viên bình thường chỉ có thể hiểu được cách chọn câu trả lời như vậy, nhưng học viên có kiến thức sâu hơn sẽ tạo ra ít nhất 3 – 4 câu hỏi từ câu hỏi này.

  Ví dụ 2. The __________ of customer’ s tastes has led to a greater demand for a number of different clothing styles.

  (A) diverse (B) diversely

  (C) diversity (D) diversed

  • Ngay sau mạo từ The là chỗ trống, vì vậy lựa chọn trả lời đúng phải là (C), danh từ.

  Ví dụ 3. The deversity of customer’ s tastes has led to a greater __________ for a number of different clothing styles.

  (A) technology (B) demand

  (C) elevation (D) election

  • Câu hỏi này yêu cầu bạn chọn từ phù hợp về mặt nghĩa với toàn bộ câu. Xét về ý nghĩa, lựa chọn (B) là lựa chọn phù hợp nhất.
Advertisements
This entry was posted in Hoc TOEIC, TOEIC Reading & Listening. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s